Chủ tịchĐoàn Phú Hiệp
Phó Chủ tịchNguyễn Văn Linh
Phó Chủ tịchNgô Hùng Phương
Tổng Thư kýTrần Văn Kiệt
Ủy viên Thường trựcNguyễn Đình Sơn
Ủy viênPhạm Duy Khoa
Ủy viênCao Phạm Đình Nghị
Ủy viênChu Chung Cang
Ủy viênNguyễn Thị Ngọc Phước
Ủy viênLê Nguyễn Minh Đức
Ban Chấp hành