Các Đơn vị Thành viên

Aikido Nhà Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh https://www.facebook.com/aikidontnqbt/ Aikido Phú Thọ http://aikidophutho.vn/ Aikido Quận 5 https://www.facebook.com/aikidoq5/ Aikido Kansha https://www.facebook.com/Aikido.Kansha/ Aikido Quận 10 https://www.facebook.com/AIKIDO.Q10/ Aikido Quận 3 https://www.facebook.com/aikidoq3/ Aikido Thanh Tâm http://aikidothanhtam.vn/ … (danh sách tiếp tục được cập nhật)