Tin tức và Sự kiện

Thông điệp của Đạo chủ

Thông điệp của Đạo chủ

Tổ Sư Morihei Ueshiba, trải qua quá trình khổ luyện võ thuật và trao dồi về tâm trí một cách nghiêm túc, đã sáng lập nên môn võ Aikido. Kisshomaru, Đệ nhị Đạo Chủ đã dành cả đời mình đưa

Read more

Huấn từ của Tổ sư

Võ đạo thật sự là sự bảo vệ tình thương loài người với tinh thần hòa giải, hòa giải có nghĩa là để cho nhiệm vụ của mọi người thực hiện đầy đủ. "Đạo" có nghĩa là con đường đưa đến ý muốn của tạo hóa và hãy thực hiện nó. Nếu chúng ta hơi sai lệch nó một ít, thì nó sẽ không còn là "Đạo".

Morihei Ueshiba , Tổ sư Aikido

Một quốc gia sẽ bị tàn lụi nếu không có võ đạo, bởi vì võ đạo là việc bảo vệ sự sống bằng tình thương và đó là nguồn gốc các hoạt động của khoa học.

Morihei Ueshiba , Tổ sư Aikido