Tư liệu
By Ban truyền thông / 01/06/2018

Hakama là gì?

Hakama là một kiểu quần giống váy mà những Aikidoka mặc. Đó là trang phục truyền thống của võ sĩ...

Read More