[Thông báo] Mở lớp Aikijo và Aikiken năm 2019

[Thông báo] Mở lớp Aikijo và Aikiken năm 2019

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Aikijo và Aikiken năm 2019 như sau: – Thời gian tập luyện: Từ ngày 21/04/2019 đến ngày 02/06/2019 (Chủ nhật hàng tuần từ 8h – 12h) – Thời