Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 24/06/2020

[Thông báo] Chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2020

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 18/01/2020

[Tạm hoãn] Kế hoạch tổ chức thi văn bằng Aikikai năm 2020

Liên đoàn Aikido Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi văn bằng Aikikai...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 11/01/2020

[Thông báo] Chương trình tập huấn thi 5 đẳng năm 2020

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về Chương trình tập huấn thi 5 đẳng năm...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 13/11/2019

[Thông báo] chương trình tập huấn Aikido quốc tế Tp. HCM lần 3 năm 2019

Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu về chương trình: TẬP HUẤN AIKIDO QUỐC TẾ TP.HCM LẦN...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 20/08/2019

[Hình ảnh] Chương trình tập huấn quốc tế lần 2-2019 với Vu Ha Sensei

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ đến quý Thầy Cô, Võ sinh Aikido một số...

Read More
1 2 3 5