Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 06/12/2022

[Sự kiện] Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2 (2022-2027)

Sáng ngày thứ bảy và chủ nhật 3-4/12/2022, Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2 (2022-2027) của Liên đoàn Aikido...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 24/06/2020

[Thông báo] Chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2020

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 18/01/2020

[Tạm hoãn] Kế hoạch tổ chức thi văn bằng Aikikai năm 2020

Liên đoàn Aikido Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi văn bằng Aikikai...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 11/01/2020

[Thông báo] Chương trình tập huấn thi 5 đẳng năm 2020

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về Chương trình tập huấn thi 5 đẳng năm...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 13/11/2019

[Thông báo] chương trình tập huấn Aikido quốc tế Tp. HCM lần 3 năm 2019

Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu về chương trình: TẬP HUẤN AIKIDO QUỐC TẾ TP.HCM LẦN...

Read More
1 2 3 6