Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập trong Đại hội thành lập Liên đoàn Aikido TP HCM diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2017.

Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2017-2022) hiện có 8 thành viên trong Ban Chấp hành và 3 thành viên trong Ban Kiểm tra.

Liên đoàn Aikido TP HCM