Tiền thân của Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí Minh là Hội Aikido Thành phố Hồ Chí Minh.  Hội Aikido TP HCM chính thức được thành lập vào tháng 6 năm 1989 và sau đó trở thành Liên đoàn Aikido TP HCM vào tháng 12 năm 2017.

Hiện tại, Liên đoàn có 10 thành viên trong Ban Chấp hành và 3 thành viên trong Ban Kiểm tra.

Liên đoàn Aikido TP HCM