Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ đến quý Thầy Cô, Võ sinh Aikido một số hình ảnh về trong buổi khai giảng khóa tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng được diễn ra trong ngày 01/07/2018 vừa qua.

Trân trọng,
Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh

HAF - Khai giảng khóa tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng 2018

Sự kiện: Lễ khai giảng khóa tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2018