Sáng ngày 2-3/12/2017 tại Hội trường Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Tp. Hồ Chí Minh số 02 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại Hội thành lập Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh đã được diễn ra.

Như vậy, trải qua 4 năm vận động, ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2017 đã đi vào lịch sử của phong trào aikido Tp. Hồ Chí Minh khi Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức được thành lập, tạo điều kiện cho phong trào Aikido phát triển một cách chuyên nghiệp, quy củ, thống nhất và đoàn kết.

Đại hội đã thông qua dự Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh, Phương hướng hoạt động Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2017-2022), đồng thời giới thiệu những chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Liên đoàn sau khi đã tiến hành các thủ tục về bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

Các thành viên trong Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Liên đoàn bao gồm:

 Ban Chấp hành:
►Ông Đoàn Phú Hiệp – Chủ tịch Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Ngô Hùng Phương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Trần Văn Kiệt – Tổng Thư ký Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Phạm Duy Khoa – Ủy viên Chuyên trách Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Lê Kim Hà – Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Ngô Lập Nhân – Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Lê Minh Chánh – Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh
►Ông Cao Phạm Đình Nghị – Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh

 Ban Kiểm tra:
►Ông Nguyễn Tăng Vinh – Trưởng Ban kiểm tra
►Ông Trần Minh Dũng – Phó Ban Kiểm tra
►Ông Vũ Quang Luân – Ủy viên Ban Kiểm tra

Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp!
Chúc mừng Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ chí minh nhiệm kỳ I (2017-2022)!

Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí Minh.