Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 20/08/2019

[Hình ảnh] Chương trình tập huấn quốc tế lần 2-2019 với Vu Ha Sensei

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ đến quý Thầy Cô, Võ sinh Aikido một số...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 02/07/2019

[Thông báo] chương trình tập huấn Aikido quốc tế Tp. HCM lần 2 năm 2019

Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu về chương trình: TẬP HUẤN AIKIDO QUỐC TẾ TP.HCM LẦN...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 09/04/2019

[Thông báo] Mở lớp Aikijo và Aikiken năm 2019

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Aikijo và Aikiken năm 2019 như sau: -...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 23/03/2019

[Hình ảnh] Chương trình tập huấn quốc tế lần 1-2019 với Shihan Irie Yoshinobu

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ đến quý Thầy Cô, Võ sinh Aikido một số...

Read More
Tin tức và sự kiện
By Ban truyền thông / 15/02/2019

[Thông báo] chương trình tập huấn Aikido quốc tế Tp. HCM lần 1 năm 2019

Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu về chương trình: TẬP HUẤN AIKIDO QUỐC TẾ TP.HCM LẦN...

Read More