Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2018 như sau:

– Thời gian tập huấn: Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 14/10/2018 (tổng cộng 10 buổi tập và 3 buổi kiểm tra)

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 01/07/2018

– Địa điểm phát mẫu đơn, tiếp nhận hồ sơ, lệ phí:

++ Ông Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: 140 – 142 Tân Khai, Phường 4, Quận 11 (Giờ hành chính) hoặc
Số 01 Lão Tử – Trung Tâm TDTT Quận – Sân Tinh Võ, Lầu 1, Phường 11, Quận 5 (Từ 18h00 đến 19h30 các ngày trong tuần)
Điện thoại: 0913.663.440 – 0909.313.440
Email: kiettran2405@yahoo.com

Các thông tin chi tiết vui lòng xem chi tiết các ảnh đính kèm.
Tải mẫu đơn tại đường dẫn sau: https://goo.gl/NAvPcE

Trân trọng thông báo,
Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo chương trình tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2018