Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc gia nhập Liên đoàn. Rất mong được chào đón các đơn vị, cá nhân tham gia vào Liên đoàn để càng ngày càng phát triển Aikido ở TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tải biểu mẫu:

– Cho hội viên cá nhân: https://drive.google.com/file/d/15EhNakWzZO3tygLMPoF2uPusSkzYXE5k/view
– Cho hội viên tập thể: https://drive.google.com/file/d/1VWTdI0vlQn-yWKnWe9XGcpsbbXMcbG4l/view
– Cho hội viên tổ chức (có đơn vị chủ quản xác nhận): https://drive.google.com/file/d/1Xj4dQeVRZUHK62Vit4Ro1WhfhxroikwC/view
– Sơ yếu lý lịch: https://drive.google.com/file/d/1EwW5Cir2sRSDci0IXojYkjd4bKHxoF3e/view

Trân trọng,
Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí MinhThông báo gia nhập Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh