Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin công bố danh sách các học viên đã đạt kết quả I – II – III đẳng năm 2017.

Trân trọng,
Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh.

HAF - Quyet dinh I Dang 2017 - 1 HAF - Quyet dinh I Dang 2017 - 3 HAF - Quyet dinh I Dang 2017 - 2 HAF - Quyet dinh I Dang 2017 - 5 HAF - Quyet dinh II Dang 2017 - 1 HAF - Quyet dinh I Dang 2017 - 4 HAF - Quyet dinh II Dang 2017 - 2 HAF - Quyet dinh III Dang 2017 - 1 HAF - Quyet dinh III Dang 2017 - 2

Thông báo: Công bố danh sách học viên đạt kết quả I-II-III đẳng năm 2017.