Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ một số hình ảnh trong buổi trao văn bằng huyền đai I-II-III đẳng năm 2017 được tổ chức vào ngày 18/03/2018 vừa qua.

Nhân sự kiện này, Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu Ban chấp hành Nhiệm kỳ I đến Shihan Irie Yoshinobu – Tổng đàn Aikikai – nhân dịp Shihan qua hướng dẫn kỹ thuật trong chương trình tập huấn Aikido quốc tế lần 1 năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 17,18/03/2018 và toàn thể tân huyền đai I-II-III đẳng cùng với mọi người quan tâm đến bộ môn.

Đặc biệt, trong chương trình này, Shihan Irie Yoshinobu đã thay mặt Đạo chủ trao văn bằng Aikikai Đệ Lục đẳng cho Thầy Đặng Văn Phát và Đệ Ngũ đẳng cho Thầy Đoàn Phú Hiệp, Thầy Nguyễn Văn Linh để ghi nhận những đóng góp của các Thầy trong việc phát triển phong trào Aikido tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Xin chúc mừng các Thầy!

Cảm ơn Thầy Kiet, Thầy Nghi và anh Paul Tran đã cung cấp hình ảnh.

Trân trọng,

Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí minh.

HAF - Lễ trao văn bằng huyền đai đệ I-II-III đẳng năm 2017

Lễ trao văn bằng Huyền đai I-II-III đẳng năm 2017