Lịch các sự kiện trong năm 2020

Lịch các sự kiện trong năm 2020

  Thời Gian Chương trình 17/05/2020 – 14/06/2020 Tập huấn V đẳng Aikido Tp. Hồ Chí Minh 2020 – 2021 (Học kỳ 1) 28/06/2020 – 26/07/2020 Tập huấn V đẳng Aikido Tp. Hồ Chí Minh 2020 – 2021 (Học kỳ

Lịch các sự kiện trong năm 2019

Lịch các sự kiện trong năm 2019

Thời Gian Chương trình 21/01/2019 Chương trình từ thiện lần 1 năm 2019 16/03/2019 – 17/03/2019 Tập huấn quốc tế lần 1 với Shihan Irie Yoshinobu, 7 đẳng Aikikai (Hombu Instruction Tour 2019) đến từ Nhật Bản 31/03/2019 Sinh hoạt