Aikido Nhà Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh https://www.facebook.com/aikidontnqbt/
Aikido Phú Thọ http://aikidophutho.vn/
Aikido Quận 5 https://www.facebook.com/aikidoq5/
Aikido Kansha https://www.facebook.com/Aikido.Kansha/
Aikido Quận 10 https://www.facebook.com/AIKIDO.Q10/
Aikido Quận 3 https://www.facebook.com/aikidoq3/
Aikido Thanh Tâm http://aikidothanhtam.vn/

… (danh sách tiếp tục được cập nhật)

Các Đơn vị Thành viên